Friday, 12 Jul 2024
  • Menjadi Sekolah Pilihan Masyarakat yang Mendidik Siswa Berbudi Pekerti Luhur, Berprestasi, dan Berdaya Saing Global | PPDB 2024 TELAH DIBUKA! , segera daftarkan dirmu!

Tadarus Bersama

Pserta Didik kelas X selama Bulan Ramadhan pada pagi hari sebelum pelaksanaan KBM melaksanakan tadarus bersama dengan para guru.

Post Terkait

0 Komentar

KELUAR