Saturday, 22 Jan 2022
  • Menjadi Sekolah Pilihan Masyarakat yang Mendidik Siswa Berbudi Pekerti Luhur, Berprestasi, dan Berdaya Saing Global

fahrikey26

Cara Membuat Game Sederhana “Bola Pantul” dengan App Inventor
Terbit : 12 November 2021

Cara Membuat Game Sederhana “Bola Pantul” dengan App Inventor

Dalam tutorial kali ini, kita akan belajar mengenai animasi pada App Inventor dengan membuat game sederhana “Bola Pantul” (Ball Bounce),..
KELUAR